Nyheiter

Brochure and video about coronavirus in several languages

Here you will find brochures with general information translated to many different languages. The brochures can be downloaded as PDF files. Films with general information about coronavirus are available on YouTube. The videos are translated to these languages: Norwegian, English, French, Arabic, Urdu, Tigrinya and Sami. Brochure and video about corona...

Les meir
Sist oppdatert 2. april 2020 11:10

Tips til føresette–smittereduserande tiltak i forbindelse med Coronavirus

Helsedirektoratet har påpekt at barn som er heime fra skule og barnehage blir bedt  om å vera mest mogleg heime. Ein kan omgås søsken som vanleg, dette gjeld også barn fra skilde familiar som har fleire heim. Det blir ikkje anbefalt å samle fleire til felles aktivitetar eller leiketreff,...

Les meir
Sist oppdatert 2. april 2020 11:07

Praktiske og faglege opplysningar

Her er nokre praktiske og faglege opplysningar frå og med fredag 13. mars fram til 14. april: Praktisk: • Om nokon føresette ønskjer å henta heim klede eller skulebøker, ta kontakt med skulen (52811755). • Me ønskjer at kommunikasjon med leiinga eller lærarar skjer gjennom Visma Flyt skole, eller telefon (52811755), ikkje...

Les meir
Sist oppdatert 2. april 2020 10:59

Oppdatert informasjon frå Karmøy kommune

Me vil råda føresette til først og fremst å følgja med på Karmøy kommunes heimeside for å vera oppdatert på informasjon om Coronaviruset. Skulle det bli nødvendig å setja i verk særskilde tiltak vil me varsla via Visma Flyt skole og på heimesida vår https://www.karmoy.kommune.no/coronaviruset-fakta-rad-og-tiltak/

Les meir
Sist oppdatert 2. april 2020 10:46

Ådland skole er stengt f.o.m 13.03 t.o.m 13.04

Barnetrinna (inkludert SFO) ved skulane i Karmøy kommune blir stengt frå og med fredag 13. mars 2020. Stenginga gjeld fram til og med 13. april 2020. Føresette blir bedt om å halde seg oppdatert på skulen og kommunen sine heimesider. Stenging av skolar og barnehagar i Karmøy

Les meir
Sist oppdatert 2. april 2020 10:43

BlimE-dansen

Vi er med...berre sjå! https://nrksuper.no/blime-dans/4d0e04fd-fb3d-4cd4-a62f-9cd5d7660b98

Les meir
Sist oppdatert 8. september 2019 20:54

Familiekveld

Godt oppmøte på familiekvelden. Sjølv om det ‘dryppet’ nokre dråpar så stod ikkje det i vegen for aktivitetar og engasjement. Nokon snikra, steikte lapper, seilte på zipliner, kasta svamp på lærar Kjartan, gjekk på stylter, kasta frisbee og balanserte samt gjettet artar i dei ulike landskapa. Her var også...

Les meir
Sist oppdatert 19. juni 2019 19:19

SOMMARHELSING

Vi på Ådland skole vil takke for eit skoleår fylt med mykje god læring, flotte opplevingar,  for godt samarbeid og truen på at vi skal lukkast. Denne siste veka har vi verkeleg hatt ekstra mykje av alt dette. På fagdagen når elevane får forske på gassar, programmere, og gjere matematikk,...

Les meir
Sist oppdatert 19. juni 2019 19:20