Helsesjukepleier

Sist oppdatert 20. november 2019 11:38
Info om helsesykepleier.
Helsesykepleier har kontortid på skolen tirsdag 09:00-14:00 og onsdag 09:00-11:30. Da er det mulig for alle elever og foreldre og komme innom kontoret, som ligger i garderoben til 6.klasse (rett ved glassgangen til adm.bygget). Det er også mulig å ta kontakt på tlf.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme barns psykiske og fysiske helse, trivsel, gode sosiale relasjoner og miljømessige forhold. Skolehelsetjenesten har også fokus på forebygging av sykdom og skade. En kan ta kontakt med helsesykepleier om det aller meste, slik som:
*Barns utvikling og vekst
*Kost og ernæring
*Søvn
*Hygiene
*Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
*Problemer i familien
*Sorg
*Rus
Helsesykepleier kan nås på:
Skolehelsetjenesten er knyttet opp til Åkra helsestasjon, og kan også kontaktes.
Tlf: 52811551.