Helsesjukepleier

Info om helsesykepleier.

Helsesykepleier, Anne May Sandvik, har kontortid på skolen mandag 08.30 – 11.30 og tysdag 08.30 – 14.00. Da er det mulig for alle elever og foreldre og komme innom kontoret, som ligger i garderoben til 6.klasse (rett ved glassgangen til adm.bygget). Det er også mulig å ta kontakt på tlf.476173305

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme barns psykiske og fysiske helse, trivsel, gode sosiale relasjoner og miljømessige forhold. Skolehelsetjenesten har også fokus på forebygging av sykdom og skade. En kan ta kontakt med helsesykepleier om det aller meste, slik som:
*Barns utvikling og vekst
*Kost og ernæring
*Søvn
*Hygiene
*Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
*Problemer i familien
*Sorg
*Rus
Helsesykepleier kan nås på:
Tlf: 47617305
Mail: ams07@karmoy.kommune.no
Skolehelsetjenesten er knyttet opp til Åkra helsestasjon, og kan også kontaktes.
Tlf: 52811551.