Ådland skole er stengt f.o.m 13.03 t.o.m 13.04

Barnetrinna (inkludert SFO) ved skulane i Karmøy kommune blir stengt frå og med fredag 13. mars 2020. Stenginga gjeld fram til og med 13. april 2020. Føresette blir bedt om å halde seg oppdatert på skulen og kommunen sine heimesider.

Stenging av skolar og barnehagar i Karmøy